Jeanette Christina Pedersen

  • Jeanette Christina Pedersen

    Kontaktoplysninger

    E-mail: jeape@vejle.dk
    Telefon: 22717860
    Adresse: Sleldeparken 18, 7100 Skibet

Hej

Jeg hedder Jeanette Pedersen.

Jeg bor i et skønt område, tæt på skov, legepladser og grønne områder.

Hjemme har vi et stort udeareal, hvor børnene frit kan udfolde sig.

Jeg prioriterer udelivet højt, da vi derved får brugt vores moterik og børnenes sanser stimuleres. 

Mine dagplejebørn møder nærhed, tryghed, faste rammer og rutiner, der giver barnet ro til at udvikle sig.

Det er vigtigt for mig at alle børn føler sig inkluderet og får mulighed for at bidrage til fællesskabet. Ad den vej kommer børnene til at føle samhørighed i gruppen, hvilket jeg vægter i min hverdag/dagpleje.

Jeg arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer, hvor der skabes læringsmiljø og hvor barnets læring understættes.

Jeg vægter ærlighed/åbenhed, tillid og faglighed i samarbejde med mine forældre.

Jeg kan specielt godt lide at arbejde med børns moterik, som jeg via tværfagligt samarbejde 'klædes på til'

Vi går i heldagslegestue hver tirsdag.

Her tilegner børnene sig sociale kompetencer og vi voksne får et kollegialt samvær og tilrettelægger kommende aktivitet med børnene.

Jeg samarbejder med min dagplejepædagog Heidi Vilsbøll.

Vi har en god dialog, samt sparring omkring børnene. 

Jeg er gift med Allan og vi har tre børn, hvoraf den yngste bor hjemme. Vi har en gammel sød labrador, som aldrig er alene med børnene. Vores hjem er et ikke ryger hjem. 

Glæder mig til at høre fra jer.

Hilsen Jeanette 

Tilknytning

Dagplejepædagog: Heidi Vilsbøll
Skriv dit barn op til dagpleje