Irene Kielstrup

  • Irene Kielstrup

    Kontaktoplysninger

    E-mail: ireki@vejle.dk
    Telefon: 30544650
    Adresse: Holmshavevej 16, 7100 Vejle

Det vægter jeg i min hverdag:

Børn og forældre føler sig velkommen, skabe tillid, tryghed og nærvær.
Tage udgangspunkt i det enkelte barn.
Vi er så vidt det er muligt ude hver dag, hvis det passer ind i børnegruppen. Stimulere børnenes motorik gennem bevægelse, løb, hop og dans.
Stimulere børnenes sproglige udvikling gennem sang, højtlæsning, rim og remser.
Børnene får kendskab til de danske traditioner og lokalområdet.
Børnene bliver selvhjulpene, så de er klar til børnehave.
Børnene får en almindelig sund og varieret kost.
Have et godt forældre samarbejde.
Laver barnets bog, hvor jeg arbejder med de 6 temaer i pædagogiske læreplaner:  Sprog, Kulturelle udtryksformer, Natur og naturfænomener, Personlig udvikling, Krop og bevægelse og Sociale kompetencer.

Har taget flere kursuser i min tid som dagplejer.

Vi går i legestue en gang i ugen, ulige uger er vi i gildesalen ved Grejsdals Børnehus. Lige uger ved Grejsdals klubhus. Vi mødes 16 børn og 4 kollegaer.

Dagplejepædagogerne kommer forbi hjemme og I legestuen, hvor vi drøfter børns trivsel og udvikling, og hvad der ellers rører sig.

Jeg har været dagplejer siden 1995. Ikke rygerhjem og ingen husdyr. Jeg er gift med Poul og vi har 3 voksne sønner, hvor den ene bor hjemme.

Tilknytning

Dagplejepædagog: Stina Marloth
Legestue: Grejsdalen
Skriv dit barn op til dagpleje