Ingeborg Clausen

  • Ingeborg Clausen

    Kontaktoplysninger

    E-mail: iclau@vejle.dk
    Telefon: 45
    Adresse: Tudvadvej 6, 6040 Egtved

I dagplejen hos mig beskæftiger vi os med:
”Naturen ind i hverdagen” - vi er ude hver dag.
Årets gang i naturen - følge med i hvorledes årstiderne skifter, mærker vejr og vind.
Vi sår og høster i højbedshaven og får indsigt i madens vej fra jord til bord. Bager og sylter, koger saft af æbler og hyldebær fra egen have.
Laver mad på bål.
Tager på udflugt og ture med madpakker til grøftekant, skov og bondegård. Slår katten af tønden til Fastelavn, laver bål til Sct. Hans, ting til Jul og andre højtider.
Ser på fugle i haven og traktorer på marken.
Læser, leger, synger, hopper og danser. Tegner og maler, klipper og klistrer.
”Naturtroldene” – er en gruppe sammen med to andre naturdagplejere, Dorte og Christina.
Er med i legestuegruppe med Dorte og Lene.

Mine fokusområder og værdier:
”Et aktivt barn er et glad og sundt barn” - børn som færdes ude bliver sunde børn.
Motorik i skabes med udelivets udfordringer.
Der er plads til det enkelte barn og dets forskelligheder.
Barnet deltager aktivt i hverdagens aktiviteter – dækker bord, rydde op og tager selv tøj på.
Anerkendelse og respekt for hinanden.
Plads til at være, lære, lege og gro.
Anvender læreplaner i min dagpleje.

Jeg bliver varm om hjertet når:
• Jeg ser der "tændes lys i barnets øjne".
• Der kommer små "guldkorn" fra børnene.
• Børnene har forståelse og anerkendelse af hinanden.
• Jeg ser den store udvikling barnet gennemgår hos mig.
• Humoren kommer til udtryk, og der er sjov og gang i den.

Om mig selv:
Jeg har været dagplejer i over 25 år.

”Brambjerggaard”, en nedlagt gård tæt på Egtved danner rammen om min dagpleje. Her er en stor have med græsplæner og gamle træer, sandkasse, legehus, gynger, klatresten og bålplads. Der er også en højbedshave, som vi bruger. På markerne går der 2 æsler og så er der nogle ude katte.

På min flagstang vejer det Grønne Flag, som et synligt tegn på at jeg har Grønne Spirers Naturdagplejecertificering, som udstedes af Friluftsrådet.

Personlige oplysninger:
Min mand hedder Jørgen, og er ingeniør. Vi har to voksne piger.
Har været leder af puslingegymnastikhold i en periode på over 10 år, og har derfor viden og erfaring om den værdi, som motorikken har for børns udvikling.

Årsplan for Naturtroldene 2019

Tilknytning

Dagplejepædagog: Mariann Lund
Skriv dit barn op til dagpleje