Helle Mikkelsen

  • Helle Mikkelsen

    Kontaktoplysninger

    E-mail: helmi@vejle.dk
    Telefon: 30542876
    Adresse: Baunevej 13, 7100 Vejle

FOR MIG ER DET VIGTIGT: 
At skabe trygge og forudsigelige rammer, selvfølgelig med plads til afvigelser.
At hjælpe børnene med at danne venskaber. 
At give plads til, at de kan udtrykke deres følelser. 
At hjælpe dem med alderssvarende udvikling. 
At være ude næsten dagligt, og bruge de muligheder have, skov og kvarteret giver for fysisk udfoldelse, motoriske lege som styrker deres krop, samt give børnene et indblik i naturens utrolige dyreliv og årets skiften. 
At have et givende og inspirerende samarbejde med mine kollegaer og  pædagoger.

 

JEG ARBEJDER UD FRA:

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER:
- Kulturelle udtryksformer og værdier (afholdelse af højtider, fødselsdage, arrangementer i legestuen og kreative udfoldelser)
- Natur og naturfænomener (leger i/undersøger naturen. Årets skiften)
- Krop og bevægelse (lære om kroppens muligheder gennem leg og fysisk udfoldelse)
- Sprog (læse, synge, sætte ord på oplevelser/følelser/handlinger) 
- Sociale kompetencer (hjælpe med at danne venskaber og øve hensyntagen)
- Barnets alsidige personlige udvikling (anerkende og støtte børnene, give relevante udfordringer i henhold til alder)

ICDP:
At se, møde, forstå, acceptere og anerkende børnene og deres tiltag.

DOKUMENTATION:
Børnene får en bog med sig når de skal i børnehave med deres tegninger, billeder, daglige gøremål og aktiviteter/arrangementer fra legestuen. I vores træ hænger deres kreationer lidt inden de får dem med hjem. Nyhedsbreve om hvad vi arbejder med.

LEGESTUE:
I legestuen planlægger vi årets arrangementer. Eksempelvis fastelavn, dagplejens dag, juletræsfest og julegudstjeneste. Og som oftest et efterårsarrangement. Forældre/bedsteforældre inviteres med til nogle af disse dage. Og er velkomne enkelte dage, hvis I vil se hvad vi laver. Middagsmøder med vores dagpleje pædagoger hvor vi udveksler vores viden og oplevelser.

Jeg har været dagplejer siden 1995. Er uddannet sygehjælper. Har mand og to voksne drenge.

Tilknytning

Dagplejepædagog: Stina Marloth
Legestue: Grejsdalen
Skriv dit barn op til dagpleje