Hanne Vieland Ågård

  • Hanne Vieland Ågård

    Kontaktoplysninger

    E-mail: havni@vejle.dk
    Adresse: Bakkevej 2, Farre, 7323 Give

I mit daglige arbejde lægger jeg vægt på tryghed, ro, omsorg, nærvær og trivsel med plads og tid til det enkelte barn. Børn udvikler sig forskelligt og der er plads og rummelighed til, at de kan gøre det i deres eget tempo. Jeg møder børnene i øjenhøjde og tilrettelægger en genkendelig hverdag ud fra deres ressourcer, alder og behov.

Jeg bruger naturen meget, både i haven og i nærområdet. Jeg har ikke langt til skov og marker og vi oplever årets gang gennem naturen og udforsker den motorisk og sanseligt.

Jeg arbejder med læreplaner, så børnene kommer igennem de forskellige udviklingsområder. Jeg tænker motorik, sang, dans og sprog ind i hverdagens aktiviteter. Vi lærer at deltage og hjælpe hinanden med hverdagens små opgaver så som oprydning, dække bord, lave mad, tage tøj af og på. På den måde oplever børnene selvhjulpenhed, selvværd og samhørringhed. 

Jeg vægter et godt forældresamarbejde højt. Det er jer der kender jeres barn bedst og ved fælles hjælp skal vi skabe de bedste rammer for den lille guldklump. Det er vigtig for mig, at der er åbenhed og ærlighed. Hos mig er der altid plads til en snak, dialog og et sparringsrum med gensidig respekt.

Vi er i heldags legestue en dag om ugen i Birkevejens legestue. Jeg møder ind i legestuen om morgenen, så børnene afleveres og hentes i legestuen. Vi er 4 dagplejere i gruppen. I legestuen lærer børnene at indgå i større grupper af både børn og voksne. Det er en god øvelse og udvikling for børnene. Legestuen har til huse i en gammel børnehave, så der er plads og rum til forskellige aktiviteter både ude og inde.

Jeg er tilknyttet en dagplejepædagog som hedder Lene Nielsen. Hun kommer jævnligt på besøg hjemme hos mig og i legestuen. I møder hende på et kontaktmøde hos mig. Hun er min sparrings partner, og vi drøfter børnenes trivsel og udvikling.

Jeg er en årgang 1982 og gift med Flemming. Sammen har vi to piger, Frederikke (2005) og Karoline (2008). Vores hjem er røg og dyre frit. Jeg har arbejdet med børn siden år 2000 hvor jeg har været pædagogmedhjælper i en børnehave men startede som dagplejer i 2018. Jeg er et glad, positiv og empatisk menneske der ser muligheder frem for begrænsninger.

Hvis du har brug for at få uddybet nogle punkter i min profil, er du meget velkommen til at kontakte mig, inden for min åbningstid.

De bedste hilsner
Hanne Vieland Ågård         

Årsplan

Tilknytning

Skriv dit barn op til dagpleje