Hanne Plesner Bach

  • Hanne Plesner Bach

    Kontaktoplysninger

    E-mail: hapma@vejle.dk
    Telefon: 30545389
    Adresse: Højenvej 2, 7100 Vejle

En hverdag i min dagpleje er en hverdag på børnenes præmisser. Det betyder, at der er god tid til leg og læring; men også plads til at opfylde de behov, det enkelte barn møder ind med om morgenen som f.eks. ekstra knus, en ekstra lur eller en hånd, at holde fast i. Både børnene og jeg trives bedst, når alle behov bliver set og opfyldt. Det betyder også, at dagen måske kommer til at se anderledes ud end først planlagt; men vi skal nok nå at indhente de ting vi ikke når.

For at sikre, at børnene kommer gennem de temaer, der er med til at udvikle dem, arbejder jeg med læreplaner. Tit bliver temaerne (f.eks. personlig og social udvikling, sprog, sanser, natur, kultur og fællesskab) en del af de lege, vi leger i dagens løb. Alle læreplanstemaer er vigtige for det enkelte barns udvikling.

Frisk luft er godt og derfor vægter jeg også udelivet højt. Tillader vejret det, er vi ude hver dag. Udeleg styrker motorikken og nysgerrigheden er stor, når vi tager i skoven eller på besøg på gårdene og fodrer heste og køer. Vi følger naturens gang tæt og taler meget om, hvad vi oplever. Vi taler i det hele taget meget – hverdagen italesættes, bøger læses, sange synges og rim giver leg med ordene. Sproget bliver foldet ud og ordforråd og sprogforståelse bliver derved styrket.

En dag om ugen er vi i legestue i Ødsted, hvor vi mødes med andre dagplejere og deres børn. Det giver god mulighed for at lege og lave aktiviteter på tværs af grupperne.

For mig er en åben og ærlig kommunikation med jer forældre vigtig. Kun med dette, kan vi sammen finde frem til, hvad der er bedst for jeres barn og dermed skabe den tryggeste hverdag i dagplejen. Jeg ved, at I afleverer det bedste I har og derfor er det så vigtigt, at vi ved fælles hjælp skaber en dagligdag, hvor barnet trives og er glad, samtidig med at det bliver udfordret og støttet på bedste vis.

Jeg har gennemgået flere uddannelser indenfor dagplejeområdet, lige som jeg naturligvis også har førstehjælp bevis.

Tilknyttet min dagpleje er pædagog Mariann Lund. Hun kommer jævnligt på besøg. Hun er også min sparringspartner, når jeg er i tvivl om enkelte ting eller skal finde svar på spørgsmål. Mariann vil I møde ved opstartssamtalen.

Tilknytning

Dagplejepædagog: Mariann Lund
Skriv dit barn op til dagpleje