Gurli Zachariassen

  • Gurli Zachariassen

    Kontaktoplysninger

    E-mail: gurza@vejle.dk
    Telefon: 30543289
    Adresse: Søndervang 10, 7323 Give

Jeg lægger vægt på: 
at skabe nærvær, tryghed og plads til forskellighed.
at jeg selv kan tilrettelægge min hverdag ud fra børnenes alder og behov.
at være ude og bruge naturen hver dag.
at skabe struktur/ritualer i hverdagen mht. spise – og sovetider.
at synge, læse og øve motorik.
at give plads til leg hvor børnene kan fordybe sig, såvel som at hjælpe lidt på vej hvor dette er nødvendigt.
at have et åbent og tillidsfuldt samarbejde med forældrene.
at skabe et dagplejehjem hvor man føler sig velkommen og set/hørt.
at være nærværende og tilgængelig for børnene.
at få alle børn til at være en del af fællesskabet.

Legestue: 
Jeg går i heldagslegestue 1 dag om ugen. Denne dag afleveres og hentes børnene i legestuen, som er en tidligere børnehave med masser af muligheder for aktiviteter. Dagen i legestuen foregår i samarbejde med andre dagplejere og vi laver forskellige ting sammen såsom maddage, motorikøvelser, udendørs leg, julefrokost og fastelavn m.m. Desuden bruger vi vores fælles middagspause til kollegialt samvær, tilrettelæggelse af kommende aktiviteter, pædagogiske møder med fagligt indhold samt andet.

Pædagog: 
Min pædagog hedder Lene Nielsen. Hun besøger os med jævne mellemrum og deltager gerne i en leg. Hun er en vigtig sparringspartner, som giver mig råd og vejledning mht. udviklingen af hvert enkelt barn.

Lidt om mig: 
Jeg er oprindeligt uddannet kontorassistent, men har arbejdet som dagplejer siden 1995. Jeg er gift og har 2 drenge.

Mit hjem: 
Jeg har et stort køkken/alrum i forbindelse med 1 legeværelse, hvor der er masser af plads at boltre sig på. Hjemmet er røgfrit, allergivenligt og uden husdyr.

Tilknytning

Skriv dit barn op til dagpleje