Gitte Gotfredsen Nielsen

  • Gitte Gotfredsen Nielsen

    Kontaktoplysninger

    E-mail: gitgo@vejle.dk
    Telefon: 51185471
    Adresse: Højvang 17, 7323 Give

I min dagpleje lægger jeg stor vægt på at være nærværende omsorgsperson for børnene. Jeg former en tryg og forudsigelig hverdag, hvor alle børn oplever at høre til. Her gives opmærksomheden og tiden positivt til børnene. Det giver mulighed for nærvær og fordybelse, som er altafgørende for barnets trivsel, læring og udviklingsmuligheder. Hos mig prioriteres god tid til at være i nuet.

Jeg tager naturligvis de nødvendige hensyn til de enkelte børns formåen, men guider dem også på vej, så de får mod til at udfordre sig selv. Hos mig er det positivt at ”fejle” – vi er jo bare i gang med at øve os, på det vi endnu ikke kan. Når børnene øver sig med positiv opbakning, styrkes selvværd og selvtillid, og de får lyst til at prøve igen.

Jeg blev uddannet pædagog i 1998 og har siden samlet erfaring og viden med børn i alderen 0-6 år gennem mit arbejde i børnehaver og vuggestuer. I februar 2021 startede jeg som dagplejer og bruger nu mine kompetencer til et mere nærværende samvær med de børn og familier, der finder vej til mig.

Jeg har gennem mange år arbejdet med børns sprog, så det har min særlige interesse. Herudover fylder sang, musik og bevægelse en del af i min hverdag med børnene. De seneste år har jeg også været optaget af, hvordan jeg kan arbejde med mindfulness og yoga i børnehøjde, så det bliver en integreret del af hverdagen.

Det har en høj prioritet at komme udenfor. Her vil vi både udforske naturen og udnytte muligheden for de mere vilde bevægelsesaktiviteter. Udenfor har vi både mulighed for at lege i haven og gå på ture i nærområdet.

Mest af alt er det dog LEGEN og hverdagens mange små gøremål, der er i centrum. Børnene skal have tid og mulighed for bl.a. at: hoppe i vandpytterne, grave et hul i sandkassen, få øje på naturen, undersøge med sine sanser, mærke sig selv, tage tøj på selv, være med til at dække bord, spise selv, lege med legetøj, hjælpe med oprydning, hjælpe hinanden, vente på tur, kigge i bøger og udvikle sit sprog gennem samtaler om det der sker og det vi ser. Alt sammen med afsæt i ”Den styrkede pædagogiske læreplan”, som vi arbejde ud fra i dagplejen.

Jeg laver sund og nærende kost til børnene og handler hovedsageligt efter nøglehulsmærket, dansk og økologisk.

En gang i ugen er jeg i Birkevejens legestue sammen med andre dagplejere. Jeg møder ind om morgenen, og børnene afleveres og hentes i legestuen. Her øver børnene sig i at være sammen med en større gruppe af både børn og voksne, med sin egen dagplejer som den trygge base. I legestuen har vi mulighed for at lave aktiviteter, som kræver lidt flere voksenhænder.

Jeg sætter stor pris på et åbent, ærligt og respektfuldt forældresamarbejde. Det er jer, der kender jeres barn bedst, og sammen skal vi skabe de bedst mulige rammer for jeres barn.

Jeg har en fast tilknyttet dagplejepædagog, som er min sparringspartner. Hun kommer jævnligt på besøg hos mig. I møder hende til opstartsmødet, når jeres barn starter i dagplejen.

Jeg er født i 1969 og er gift med René. Sammen har vi to voksne børn Lasse (1996) og Signe Marie (2000).  Vores hjem er røgfrit og allergivenligt og jeg har indrettet et lyst og venligt legemiljøet, hvor der er plads til at være barn.

Af sind er jeg et stille og roligt menneske. Jeg har et positivt livssyn og ser udfordringer som noget vi løser sammen. Der findes altid en vej. Jeg har arbejdet med børn i mange år, og jeg kan ikke forestille mig et mere livsbekræftende job.

Jeg glæder mig til at byde jer velkommen.

De bedste hilsner

Gitte Gotfredsen Nielsen

 

Tilknytning

Skriv dit barn op til dagpleje