Ella B. Frederiksen

  • Ella B. Frederiksen

    Kontaktoplysninger

    E-mail: elldf@vejle.dk
    Telefon: 45
    Adresse: Junker Stranges Vej 42, 7100 Vejle

Jeg prøver at imødekomme børnenes forskellige behov, og anerkende dem hver især for den de er. Det er vigtigt for mig, at børnene føler sig trygge både ved mig, men også blandt de andre børn i gruppen, trods deres indbyrdes forskelligheder. Efter min mening en forudsætning for nemmere læring.

Jeg vil gerne give det enkelte barn en opfattelse af at blive set og hørt, og jeg synes, jeg har en vigtig opgave i at hjælpe børnene med at lære forskellige ting på en god måde, så de ”vokser” af det. Jeg kan rigtig godt lide at synge med børnene og læse bøger for dem. Nogle gange bliver jeg også bedt om at spille på klaveret. Jeg kan godt lide at klovne og improvisere lidt, så vi kommer til at grine. Vi tegner også og laver andre små aktiviteter  f.eks  med ting fra naturen, men aldrig så længe ad gangen. Vi er så vidt muligt ude hver dag, så vi kan få lys, frisk luft og motion. Det er skønt at se, hvordan børnene udfolder sig ude i naturen, hvor der er ”højt til loftet”. Vi har et dejligt nærområde med skov, bakker, legepladser, fårehold og andedam, så der er rig mulighed for at få stimuleret alle sanser og styrket motorikken. På gåturen snakker vi om det vi møder og finder på vores vej. Vi leger også herhjemme i haven, og nogle gange går vi på besøg  hos en kollega. Vi er i heldags legestue en’ gang  om ugen i vores legestuehus på Vindingvej 52. Her afleverer I jeres barn om morgenen og henter det igen om eftermiddagen. I legestuen mødes vi med andre dagplejere og dagplejebørn. Her vænner børnene sig til at være sammen med andre voksne og en større gruppe børn, hvilket er med til at udvikle dem socialt og ruste dem til børnehavelivet senere.  I legestuen laver vi sanglege og andre aktiviteter, og hen over året afholdes flere arrangementer så som fastelavnsfest, fotodag, bedsteforældredag og julefest. Når jeg starter op med et nyt barn, tager vi det stille og roligt, til det er faldet godt til. Hvis  børnene skal i gæstepleje, går vi så vidt muligt altid på besøg det pågældende sted i ugen forinden. Når et barn skal starte i børnehave, besøger vi også gerne institutionen , hvis ikke den ligger for langt væk. Jeg har et godt samarbejde med min dagplejepædagog Hanne Seidenfaden. Hun kommer jævnligt på besøg  her hos mig og i vores legestue, og hun er min sparringspartner i forhold til dagplejebørnenes udvikling. Hun er også til rådighed for jer forældre, hvis der er et eller andet I ønsker at få drøftet nærmere. Et godt forældresamarbejde betyder meget for mig.  Jeg vil gerne, at I føler jer godt tilpas i min dagpleje, så vi kan have en ærlig og åben dialog omkring barnets hverdag. De mere praktiske ting snakker vi om, når I kommer på jeres første besøg her hos mig.

Jeg har været ansat som dagplejer ved Vejle Kommune siden 1. januar 1999. Er tidligere uddannet i forretning og har i en årrække arbejdet som sygehjælper. Jeg har løbende været på forskellige kurser indenfor dagplejen og bruger både ICDP, lærerplaner og smittemodeller i mit arbejde med børnene.

Jeg bor sammen med Steen, og vi har 3 børn, årgang 90 – 93 – 96. Vi er et røgfrit hjem, og vi har en dejlig hund.

Jeg ser mig selv som en positiv og imødekommende dagplejer, som gerne vil give børnene en tryg og indholdsrig hverdag, hvor vi også kan have det sjovt sammen. Jeg nyder friheden i mit job til at planlægge dagene med børnene, eller helt spontant at finde på noget den samme dag. Alt efter hvordan min børnegruppe er. Vi snakker om hvad vi skal lave, så der vil altid være en overskuelig og genkendelig dagsrytme for børnene.

Jeg glæder mig til at passe jeres barn.

Tilknytning

Dagplejepædagog: Hanne Seidenfaden
Skriv dit barn op til dagpleje