Dorthe Peiner

Velkommen til min dagpleje

For mig handler livet i dagplejen overordnet om to ting:

* At børnene får mulighed for at udvikle sig som de små unikke mennesker de er.

* At være den scene, hvor børnene før første gang på egen hånd skal indgå i fællesskab med jævnaldrende børn. 

Derfor ser jeg det som min fornemmeste opgave, at skabe nogle trygge rammer for børnene, hvor den enkeltes potentialer kan udvikles. Mit udgangspunkt for dette arbejde er kroppen. Jeg ser kroppen som vores fundament i denne verden og mener, at jo mere bevidste, trygge og tilpasse vi er i vores krop, des bedre bliver vi i stand til at indgå fællesskaber med andre. 

I praksis betyder det at jeg forsøger at udfordre børnene, der hvor de har deres interesse og det udviklingsstadie de har både mentalt og motorisk. Jeg har en for børnene genkendelig struktur i hverdagen, som er tilrettelagt ud fra den aktuelle børnegruppe og jeg vælger dagens aktiviteter efter "gruppens kampform i dag"

I dagplejen arbejder vi med forskellige læreplanstemaer: alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, natur  og endelig kulturelle udtryksformer. Jeg arbejder med læreplanstemaerne dels som små projekter, men i lige så høj grad som en del af almindelige hverdagsgøremål. F.eks. Synes jeg at måltiderne er et vigtigt læringsrum. Det handler selvfølgelig om at få næring til kroppen, men også om social træning, når vi lader fadet går rundt.  Det handler om motorisk træning med en gaffel eller at kravle op/ned fra stolen. Det handler om sproglig træning når vi lytter til hinanden eller taler om den mad vi spiser.

Jeg har fokus på at der i børnenes hverdag er en balance mellem aktiviteter og tid til reflektion. Inde er fokus på ro og fordybelse. Ude er der plads til høj lyd og større udfoldelser. Vi er ude hver dag enten i haven, på legepladsen eller på tur til f.eks. ænderne. 

Jeg er årgang 1968 og bor i et rækkehus sammen med mine 3 børn Anna (1998), Emil (2002), Signe (2004) og vores indekat Freja. Jeg har et legeværelse til dagplejebørnene midt i hjertet af vores hus. Så dagplejebørnene er i høj grad en del af vores familieliv til alles fornøjelse.

Jeg har været dagplejer siden april 2015. 

Jeg har uddannelsesmæssige en pædagoguddannelse og erfaring fra vuggestuevikariater. Længere tilbage har jeg en sygeplejeuddannelse og 8 års erfaring fra forskellige steder i sundhedsvæsenet.

Jeg ser frem til at møde jer og jeres barn og vil gøre mit til at vi i fællesskab giver jeres barn nogle gode og udviklende år i dagplejen.

Tilknytning

Dagplejepædagog: Inge Vibeager Hummel
Skriv dit barn op til dagpleje