Conny Pedersen

  • Conny Pedersen

    Kontaktoplysninger

    E-mail: corpe@vejle.dk
    Telefon: 30544631
    Adresse: Møllehusvej 7 a, 7100 Grejs

Jeg er en imødekommende og åben dagplejer, der hver dag er klar til at tage imod jer og jeres børn. Inden I starter i dagpleje tager jeg gerne i mod et forbesøg, hvor vi i samarbejde finder ud af den bedste indkøring for jer. I dagplejen tilbyder vi sund og varieret kost og inddrager børnene i måltiderne, hvor vi arbejder med begreberne madglæde og madmod.

I mit arbejde lægger jeg vægt på:
- At forældre og børn oplever tryghed og nærvær, når I kommer i dagplejen.
- Jeg betragter børnene udfra deres individuelle behov og ser dem hver især som små unikke personligheder.
- At børnene møder genkendelighed i hverdagen, da det giver tryghed og skaber læring.
- At børnene får tid til leg og fordybelse, så de udvikler deres kreativitet og fantasi.
- Jeg vægter meget at komme ud med børnene. Her kan børnene lege og bruge kroppen, få oplevelser af årstidernes gang, få kendskab til traditioner og bruge vores lokalområde.
- Jeg ønsker at inddrage børnene i hverdagen, så de bliver selvhjulpen, bliver i stand til at danne relationer og indgå i fællesskabet.

Hverdagen:
I hverdagen er der meget opmærksomhed på den sproglige udvikling, vi snakker, læser, synger, danser og de mindste bruger kroppen til at udtrykke sig med.
Hele min have er indhegnet til legeplads, med mulighed for stor bevægelses frihed.

En gang om ugen går vi legestue, hvor vi er sammen med andre børn, hvor børnene lærer at udfolde sig følelsesmæssigt og motorisk.

Vi samarbejder med vuggestue/børnehaven, vi går på besøg og leger på legepladsen. Når vi går tur snakker vi om det vi møder i naturen, skoven og på sportspladsen. I området er der også heste og får som vi besøger.

Jeg har været dagplejer siden år 2000, bor alene og har to voksne børn og dejlige børnebørn.
Mit hjem er et ikke-ryger hjem. Ingen hund eller kat.
Dagplejepædagogen kommer og besøger os jævnligt og er min sparringspartner i forhold til børnenes trivsel og udvikling i hverdagen. I vil møde hende når vi har kontaktmøde ved jeres opstart og når hun ellers er på besøg hos os.

Jeg glæder mig til at tage i mod jeres familie, på snarligt gensyn.

Tilknytning

Dagplejepædagog: Jette Løgstrup Christensen
Skriv dit barn op til dagpleje