Connie Panduro

  • Connie Panduro

    Kontaktoplysninger

    E-mail: conkp@vejle.dk
    Telefon: 30544421
    Adresse: Margrethevej 8, 7100 Vejle

Det jeg brænder mest for i mit job er, at følge børnenes udvikling. Jeg vægter meget højt, at børnene bliver selvstændige individer med troen på sig selv. Desuden er det vigtigt for mig, at give børnene en hverdag med tryghed og nærvær, og at det enkelte barn føler sig ”set”. Jeg planlægger min hverdag så børnenes forskellige udviklingsområder tilgodeses. Jeg forsøger at gøre børnene så selvhjulpne som muligt for alderstrinnet, ved blandt andet at lære dem at tage tøjet af og på, kravle op og ned mm. Børnene deltager også i daglige gøremål som f.eks. borddækning, oprydning mm. Jeg holder også af, at udvikle børnenes kreativitet. Det gør jeg bl.a. ved at tegne/male, klippe og klistre, bage mm. I min have er der legeplads med god plads til leg og fysisk aktivitet. Jeg har også et lille drivhus, hvor vi dyrker grøntsager mm.

Jeg bruger mit nærmiljø til blandt andet gåture, lege på legepladsen, spise i naturen, besøge andre dagplejere, en tur på biblioteket efter spændende bøger, fodre ænder og meget mere.

I dagplejen holder vi også traditionerne i hævd. Vi fejrer blandt andet fødselsdag, jul, fastelavn og andre lignende mærkedage.

En gang om ugen går jeg i heldagslegestue med nogle af mine kollegaer. Herved skaber børnene fra min dagpleje relationer til de andre børn og voksne, og det kommer dem blandt andet til gavn, når de skal i gæstepleje.

I legestuen laver vi fælles aktiviteter som for eksempel slå katten af tønden, kreative aktiviteter, musik og sang mm. Desuden laver vi aktiviteter planlagt efter dagplejen årshjul (læreplanstemaerne). Derudover fungerer legestuen som et sted, hvor jeg som dagplejer kan bruge mine kollegaer som sparringspartnere.

Jeg samarbejder også med dagplejepædagog Heidi Vilsbøl, som kommer på såvel anmeldte som uanmeldte besøg hos mig. Jeg bruger Heidi som sparringspartner i mit daglige arbejde.

Jeg er årgang 1965 og er gift med Søren. Vi har to børn, som begge er hjemmeboende. Til husstanden hører også to katte. Mit hjem er røgfrit.

Jeg har været dagplejer ved Vejle kommune siden april 2004. Før min tid som dagplejer har jeg arbejdet som beskæftigelsesvejleder. Deraf udspringer min store interesse for kreativt arbejde.

Jeg vægter et åbent og ærligt forældresamarbejde meget højt.

Tilknytning

Dagplejepædagog: Heidi Vilsbøll
Skriv dit barn op til dagpleje