Caroline Bach Pedersen

  • Kontaktoplysninger

    Telefon: 24855431
    Adresse: Haugled 4, 7300 Jelling

Mine værdier:
Jeg bestræber mig på at være en nærværende, lærende og tydelig voksen, som stimulerer og udvikler det enkelte barn, som det selvstændige individ det er. Jeg vægter at børnene er trygge og harmoniske, at de har roen med tid til fordybelse og tilliden/tiden til stille og roligt at udvikle sig, så barnet efter tiden hos mig er rustet og klar til livet i børnehave.

Børnene og deres behov er forskellige, jeg er opmærksom på deres individuelle styrker og udfordringer for så at tilpasse min dagligdag ift. hvert enkelt barn. Jeg arbejder målrettet med de pædagogiske læreplaner.

Vi bruger ofte musik til såvel bevægelse som sproglig stimulation, endvidere taler vi om alt vi møder og oplever i løbet af dagen, så børnene på den måde lærer at sætte ord på ting og følelser, og være tilstede i nuet.

Et åbent og ærligt forældresamarbejde er for mig utrolig vigtigt – trygge forældre er første skridt til trygge børn.

Mit hjem:
Jeg bor på en dejlig stor grund med god plads til at få jord på hænderne og græs mellem tæerne. Huset er beliggende på en villavej med gode udenoms arealer. Vi har et veletableret stisystem, hvilket vi tit benyttet til ture ud i det fri.

Jeg har indrettet min dagpleje med alderssvarende legetøj, tumle madras samt andre aktivitets ting. Legeværelset er børnenes faste base i huset, men de har stort set fri adgang til husets andre rum, da jeg finder det vigtigt, at børnene er integreret i min familie. De nyder endvidere stor glæde af tiden sammen med mine børn og mand, hvis de er hjemme fra skole og arbejde.

Vi er i heldagslegestue en dag om ugen. Her mødes vi med tre andre dagplejere og deres børn. Vi planlægger forskellige aktiviteter og børnene lærer at begå sig i samspil med en større gruppe børn og voksne. Det er her også muligt for både børn og voksne, at lære hinanden at kende på tværs i gruppen – hvilket er en fordel, hvis børnene skal i gæstepleje en dag.

Mig:
Jeg er født i 1976. Jeg har sammen med min mand Ronni to drenge Magnus fra 2002 og Malte fra 2006. Vores familie består desuden af en dejlig, stille og rolig hund.

Mine kompetencer:
Inden jeg i januar 2005 startede som dagplejer, har jeg haft flere pædagogmedhjælpere jobs i forskellige institutioner.
Jeg har endvidere taget en social- og sundhedshjælper uddannelse tilbage i 2000.
I min tid som dagplejer har jeg deltaget i følgende uddannelse/ kurser:

• Dagplejens grunduddannelse • Inklusions uddannelse • ICDP – relations arbejde mellem barn og voksen. • Gruppekoordinator • Sårbare børn

I er meget velkomne til at komme og besøge mig, så vi kan sætte ansigt på hinanden og I kan se rammerne i mit dagplejehjem.

Jeg glæder mig til, at lære Jeres barn og Jer at kende, samt til at få mange gode og sjove oplevelser sammen.

Tilknytning

Dagplejepædagog: Heidi Vilsbøll
Skriv dit barn op til dagpleje