Birgitte Segoufin

  • Kontaktoplysninger

    E-mail: biols@vejle.dk
    Telefon: 30545155
    Adresse: Bundsgaard 6, 7080 Børkop

For mig er det vigtigt, at alle mine dagplejebørn bliver anerkendt og inkluderet i en fælles hverdag, hvor alle har det godt sammen.
Jeg vil arbejde for, at børnene oplever livsglæde og et godt børneliv. Derfor vil jeg gerne styrke det enkelte barns selvværd, bl.a. gennem oplevelsen af mestring og af at være noget særligt blandt de andre børn.

I min hverdag har jeg stor fokus på:
- at børnene trives og oplever en tryg, forudsigelig hverdag med en fast struktur
- at jeg som primærperson er omsorgsfuld, nærværende og tydelig
- at sætte ord på mine handlinger og justere mig ind efter det enkelte barn
- at børnene får lov til at være børn gennem lege og aktiviteter ude og inde
- at børnenes læring stimuleres, fx gennem sang, højtlæsning, rim og remser, løb, hop og dans
- at børnene kommer ud i den friske luft og lærer om naturen, fx går vi gerne på legepladsen, i haven, i skoven, på rideskolen eller ned til ænderne - at børnene får en sund og varieret kost
- at børnene udvikler sig alderssvarende, bliver selvhjulpne og klar til børnehave
- at forældresamarbejdet er baseret på tillid og respekt og bærer præg af en konstruktiv, åben og ærlig dialog om barnets trivsel.

Arbejdsmetoder:
Jeg arbejder ud fra de 6 temaer i de pædagogiske læreplaner, som er:
• Barnets alsidige personlige udvikling
• Sociale kompetencer
• Sprog
• Krop og bevægelse
• Naturen og naturfænomener
• Kulturelle udtryksformer og værdier

Legestue:
2 gange om måneden deltager jeg i heldagslegestue i Bamses Hus sammen med de øvrige dagplejere i gruppe 1. Her får børnene mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og at lære at begå sig i en større børnegruppe.

Pædagog:
I mit arbejde støttes jeg af pædagog Inge Hummel, som er tilknyttet min dagpleje. Inge kommer jævnligt på besøg både i mit hjem og i legestuen. Hun er en god sparringspartner, som giver mig råd og vejledning om det enkelte barns udvikling og trivsel.

I 2013 har jeg færdiggjort ICDP-kursus (International Child Development Program) og førstehjælpskursus. Desuden har jeg deltaget i dagplejens grundkursus. For øjeblikket deltager jeg i uddannelsesforløbet inkluderende pædagogiske miljøer. Dette forløb afslutter jeg i juni 2015. Jeg har i mit job også stor glæde af at have læst psykologi og pædagogik på University College Lillebælt. Oprindeligt er jeg uddannet erhvervssproglig korrespondent.

Jeg har været dagplejer siden august 2012 og er rigtig glad for mit job.

Min familie:
Jeg er gift med Marc Segoufin. Vi har tre børn, som også sætter pris på at være sammen med de små børn, når det er muligt. Vores hjem er røgfrit, og vi har ingen husdyr.

Tilknytning

Dagplejepædagog: Inge Vibeager Hummel
Skriv dit barn op til dagpleje