Bende Thøgersen

  • Bende Thøgersen

    Kontaktoplysninger

    E-mail: bekth@vejle.dk
    Telefon: 30542823
    Adresse: Søndervang 53, 7323 Give

Hos mig får børnene en dagplejer som:

-          Er vild med sit job. Tænk sig at få lov at passe det dyrebareste i verden

-          Vægter nærvær og tryghed

-          Møder det enkelte barn, hvor det er

-          Er engageret

-          Observerer og inspirerer i børn og leg og læring

-          Er positiv og stabil

-          Værdsætter et godt og ligeværdigt forældresamarbejde

 

Hos mig er læreplaner grundlaget for dagligdagens aktiviteter. Børn udvikler sig og lærer gennem både aktiviteter, leg og dagligdagens gøremål. Vi forundres, glædes, overraskes og oplever sammen. I fællesskab udvikles tillid, sammenhold og empati.

Sang og bevægelse er naturligt en del af dagen, og i videst muligt omfang er vi udenfor. Vi har bl.a. en børnevenlig have og et nærliggende, imødekommende plejehjem med inspirerende udearealer.

En gang ugentligt er vi i heldagslegestue i (den nedlagte) Birkevejens Børnehave. Her mødes vi fire-seks dagplejere med ”vores” børn. Børnene oplever at være en del af en lidt større gruppe. Vi leger, synger og laver forskellige aktiviteter med børnene. I middagsstunden, når børnene sover, snakker vi voksne om læreplaner, stjernestunder, planlægger aktiviteter og giver hinanden sparring.

Min pædagog hedder Lotte Johansen. I møder hende til kontaktmødet, og hun vil komme i mit hjem og legestuen med jævne mellemrum. Med Lotte får jeg en god sparring omkring børnenes udvikling og trivsel.

Jeg startede i mit dejlige job som dagplejer sommeren 2012. Indtil da arbejdede jeg som maler.

Jeg er årgang 69, gift med Flemming, mor til to voksne børn og titlen bedstemor har jeg også 😊

 

Tilknytning

Dagplejepædagog: Lotte Johansen
Skriv dit barn op til dagpleje